ตะวันในดวงใจ Aki Kaze

ISBN:

Published:

ebook

335 pages


Description

ตะวันในดวงใจ  by  Aki Kaze

ตะวันในดวงใจ by Aki Kaze
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 335 pages | ISBN: | 10.29 Mb

ตะวันในดวงใจ Extended Editionตะวัน Reception ประจำโรงแรมหาดาวไดพบรักกับ อลัน นักธุรกิจหนุมชาวอังกฤษทีเปนแขกวีไอพีของโรงแรม แตความสัมพันธของพวกเขาตองปิดซอนเปนความลับ อีกทังการพบกันแตละครังกแสนสันความรักทีมีระยะทางขวางกันเชนนี จะลงเอยอยางไร?Moreตะวันในดวงใจ Extended Editionตะวัน Reception ประจำโรงแรมห้าดาวได้พบรักกับ อลัน นักธุรกิจหนุ่มชาวอังกฤษที่เป็นแขกวีไอพีของโรงแรม แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องปิดซ่อนเป็นความลับ อีกทั้งการพบกันแต่ละครั้งก็แสนสั้นความรักที่มีระยะทางขวางกั้นเช่นนี้ จะลงเอยอย่างไร?ตะวันในดวงใจ Extended Edition มีความยาวมากกว่าแบบรูปเล่ม พร้อมตอนพิเศษ ดวงใจพีรณัฐEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ตะวันในดวงใจ":


multitower.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us