ใต้ร่มดอกรัก รัมย์

ISBN:

Published:

327 pages


Description

ใต้ร่มดอกรัก  by  รัมย์

ใต้ร่มดอกรัก by รัมย์
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 327 pages | ISBN: | 7.35 Mb

คำกเพอเจอ สองคำกเพอเจอ ถาหลอนไมเพอเจอเเบบนีมีหรือจะไดชายในฝันมาเปนหนุมในชีวิตจริงดวยความปราถนาดีของผูเปนแมทีกลัวลูกสาวคนโตจะอยูบนคานทองนิเวศนไอยเรศ จึงผานสนามดูตัวมานักตอนัก ทวาใจหลอนนันผูกสมัครรักใครกับหนุมปริศนาหลังตนไมใหญกลางเนินในฝันของหลอเสียเเลMoreคำก็เพ้อเจ้อ สองคำก็เพ้อเจ้อ ถ้าหล่อนไม่เพ้อเจ้อเเบบนี้มีหรือจะได้ชายในฝันมาเป็นหนุ่มในชีวิตจริงด้วยความปราถนาดีของผู้เป็นแม่ที่กลัวลูกสาวคนโตจะอยู่บนคานทองนิเวศน์ไอยเรศ จึงผ่านสนามดูตัวมานักต่อนัก ทว่าใจหล่อนนั้นผูกสมัครรักใคร่กับหนุ่มปริศนาหลังต้นไม้ใหญ่กลางเนินในฝันของหล่อเสียเเล้วเเม้ตลอดเวลาที่พูดคุยกันในฝัน หล่อจะไม่เคยเห็นหน้าเขาได้ยินเเค่เสียง ได้สัมผัสเพียงต้นไม้ที่กั้นระหว่างหล่อนกับเขาเเต่ใครจะรู้ว่าหล่อนจะบ้าจี้มาขอพรกับพระพรหมเเละพบผู้ชายที่มีเเผ่นหลังเหมือนชายในฝันขนาดนี้งานนี้ถ้าไม่ทุ่มสุดตัวให้รู้ดำรู้เเดงได้ลูกเขยมาให้เเม่เชยชมก็คงไม่ใช่หล่อน...ไอยเรศ เเห่งสวนกล้วยไม้ไอยเรศนะสิ!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ใต้ร่มดอกรัก":


multitower.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us